Tư vấn Franchise

1. Kinh doanh Nhượng Quyền (Franchise) là gì?
Kinh doanh nhượng quyền (thường được gọi là franchise) là một hệ thống mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm, dịch vụ (đối với đơn vị nhượng quyền). Là cơ hội để phát triển doanh nghiệp dưới một thương hiệu nổi tiếng (đối với đơn vị được nhượng quyền).
Kinh doanh nhượng quyền xảy ra khi một doanh nghiệp (đơn vị nhượng quyền) trao cho doanh nghiệp khác (đơn vị nhận quyền) quyền sử dụng thương hiệu và phương thức hoạt động. Đổi lại, bên được nhượng quyền phải thanh toán các phí nhượng quyền cho bên nhượng quyền.
2. Thương hiệu nhượng quyền: Hoàn Vốn COFFEE
Đơn vị nhượng quyền (franchisor): Công ty TNHH Cửu Gia Trường Phát, là người trao cho một đơn vị, tập thể quyền sử dụng thương hiệu và phương thức hoạt động kinh doanh của mình.
Đơn vị nhận quyền (franchisees): Là người được nhận quyền sử dụng thương hiệu, phương thức hoạt động, mô hình kinh doanh từ đơn vị nhượng quyền, đổi lại đơn vị nhận quyền này phải thanh toán các loại phí nhượng quyền.
Franchise fee – Phí nhượng quyền: Đây là phí mà bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền để sử dụng thương hiệu, phương thức hoạt động, mô hình kinh doanh từ đơn vị nhượng quyền.
Initial Fee: Chi phí ban đầu cho các việc chuẩn bị và trợ giúp để bắt đầu kinh doanh như: xây dựng cơ bản, chuyển giao công nghệ, huấn luyện, thủ tục, hành chính. Initial fee dựa trên các gói sản phẩm mà đơn vị nhận quyền muốn được nhượng quyền, quy mô của đơn vị nhận quyền, độ phức tạp khi chuyển giao công nghệ và phạm vi hoạt động tại địa bàn của đơn vị nhận quyền.
Loyalty fee: Đây là chi phí mà đơn vị nhận quyền trả hàng tháng cho đơn vị nhượng quyền. Chi phí này được trả cho việc duy trì, sử dụng thương hiệu và các quyền lợi khác mà Hoàn Vốn COFFEE có trách nhiệm hỗ trợ. Chi phí này cố định một mức cho toàn bộ các đơn vị nhận quyền trong hệ thống.
Theo đó, bên nhận quyền hàng tháng phải trả cho bên nhượng quyền (Công ty Cổ phần IQ Plus) một khoản chi phí tương đương 5% lợi nhuận của tháng đó. Trong đó 2,5% dùng để trả thưởng cho nhân viên tại quán và 2,5% còn lại dùng để chi trả cho hoạt động marketing, tuyển dụng, đào tạo nhân viên,…
3. Điều kiện đối tác nhượng quyền.
Các điều kiện của tổ chức, doanh nghiệp muốn trở thành đơn vị Nhận Quyền của Hoàn Vốn COFFEE. Đây là những tiêu chí bất di bất dịch mà Hoàn Vốn COFFEE cân nhắc để trao quyền cho các đơn vị nhận quyền của mình:
Địa điểm kinh doanh phù hợp (Diện tích mặt bằng tối thiểu 100 m2)
Am hiểu hình thức kinh doanh và khả năng đầu tư thời gian của chủ đầu tư
Khả năng quản lý của chủ đầu tư
Tiềm lực tài chính của cá nhân, doanh nghiệp đầu tư
4. Hỗ trợ từ Hoàn Vốn COFFEE
Về xây dựng:
– Thiết kế, lên deco quán theo mặt bằng
– Giám sát thi công
Về nguyên vật liệu:
– Cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu và máy móc
Về Tuyển dụng và Đào tạo:
– Cung cấp tài liệu mô tả công việc các vị trí
– Cung cấp tài liệu hướng dẫn hoạt động
– Huấn luyện nhân viên
– Cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ
Về Marketing:
– Tư vấn chiến lược tiếp thị phù hợp với địa bàn kinh doanh.
– Sử dụng các tài nguyên của Hệ thống: Website, blog, social,…
Về quản lý chất lượng:
– Hoàn Vốn có đội ngũ chấm QC (Chất lượng) các sản phẩm thức uống, và chất lượng dịch vụ,… để đảm hoạt động kinh doanh và thương hiệu được duy trì ổn định.